De Vereniging Betrokkenen Gemeentelijke Begraafplaats Zeist stelt zich ten doel:

Het behartigen van de belangen van de rechthebbenden en andere betrokkenen en hun nabestaanden op de graven gelegen op de Gemeentelijke Begraafplaats aan de Woudenbergseweg 46, 3707HX, Zeist.

Zij acht het daartoe gewenst dat deze begraafplaats blijft voortbestaan als Gemeentelijke Begraafplaats, zijnde eigendom van de gemeente Zeist.

De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg door het voeren van overleg met betrokkenen in verband met het aanzien van de begraafplaats, het organiseren van
kleinschalige activiteiten, het houden van vergaderingen, het waken over de op de begraafplaats, in acht te nemen piëteit en andere wettige middelen die voor het doel van de vereniging bevordelijk kunnen zijn.

De jaarlijkse ledenvergadering is  in 't Lichtpunt Boulevard 2a te Zeist