Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter:

Naam: G.B van Delft
Tel: 030-6916168

Secretaris:

Naam: mw H.J. van Eck
Tel: 030-2731258

Penningmeester:

Naam: G. van Doleweerd
Tel: 030-6921499

De jaarlijkse ledenvergadering isĀ  in 't Lichtpunt Boulevard 2a te Zeist