In dit privacyreglement geeft VBG Zeist een toelichting op de wijze waarop zij met uw persoonsgegevens omgaat.

 

Privacyreglement
Dit is het privacyreglement van de Vereniging Betrokkenen Gemeentelijke Begraafplaats Zeist (hierna: "VBG Zeist" en ook "wij" of "onze").

  

Uw privacy 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") is een wet die bedoeld is om de privacy van personen te beschermen. De AVG staat het gebruik van uw persoonsgegevens door derden onder voorwaarden toe. Zo moet (onder meer) duidelijk zijn wie welke persoonsgegevens verwerkt en met welk doel.

VBG Zeist is een vereniging die de belangen behartigt van de rechthebbenden en andere betrokkenen en hun nabestaanden op de graven. 

Wij vinden uw privacy belangrijk en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet en het privacyreglement. Dit houdt (onder meer) in dat VBG Zeist de gegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor zij verkregen zijn en dit op behoorlijke en zorgvuldige wijze doet.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt VBG Zeist?
VBG Zeist verwerkt NAW-gegevens, telefoonnummer(s) en emailadressen van leden en (andere) betrokkenen/personen waarmee zij ten behoeve van het uitoefenen van haar verenigingsdoelstelling mee in contact komt. Van leden verwerkt zij ook bankgegevens.

Doel van de verwerking
Deze gegevens stellen ons in staat om:

·         de lidmaatschapsovereenkomst die u met VBG Zeist sluit financieel en administratief te kunnen afhandelen;

·         u te kunnen bereiken als dat nodig is (bijvoorbeeld om u te informeren over de ledenvergadering);

·         u digitaal informatie toe te sturen, bijvoorbeeld over de vereniging/haar activiteiten.

 

Waar verwerken wij uw persoonsgegevens?
VBG Zeist verwerkt uw persoonsgegevens alleen in Nederland.

 

Doorgifte aan derden
Het kan zijn dat we uw gegevens doorgeven aan een derde. Dit doen we alleen als daar een specifieke reden voor is, zoals: 

·         de afhandeling van de lidmaatschapsovereenkomst die wij met u hebben;

·         wij daartoe wettelijk verplicht zijn of

·         u ons daarvoor specifieke toestemming heeft gegeven.


Wijze waarop VBG Zeist uw persoonsgegevens beschermt
VBG Zeist doet haar best zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld door de volgende maatregelen te nemen:

·         alleen bestuursleden kunnen uw persoonsgegevens inzien;

·         wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere leden;

·         wij verstrekken of verkopen uw persoonsgegevens niet aan organisaties die ze gebruiken voor commerciële doeleinden;

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de omschreven doelen. Als de wet een bepaalde bewaartermijn voorschrijft, zal VBG Zeist zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten die u helpen om uw privacy te beschermen, bijvoorbeeld:

·         het recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens VBG Zeist van u verwerkt en met welk doel;

·         het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens;

·         het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten. Als de verwerking van persoonsgegevens bijvoorbeeld is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze intrekken; 

·         het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.


Klachten/vragen/opmerkingen
Als u een vraag/klacht/opmerking heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of gebruik wilt maken van uw rechten, laat het ons dan weten. U kunt ons mailen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij doen ons best binnen 30 dagen  te reageren. Wilt u bij het onderwerp 'privacy' vermelden?

 

Wij kunnen ons privacyreglement wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op onze website www.vbg-begraafplaats-zeist.nl